مکمل های غذایی آنتی اکسیدانی در سلامت انسان در مورد اکتشافات جدید در زمینه های متابولیسم اکسیژن و نیتریک اکسید و پاتوفیزیولوژی ، تنظیم ردوکس و سیگنالینگ سلولی و شناسایی آنتی اکسیدان های طبیعی و مکانیسم های عملکرد آنها بر روی رادیکال های آزاد و نقش آنها در سلامت و بیماری صحبت می کند.


یک منبع ضروری برای محققان ، دانشجویان و متخصصان علوم و مواد غذایی ، ژئرولوژی ، فیزیولوژی ، فارماکولوژی و مناطق مرتبط است.


ویژگی های اصلی

اثرات سلامتی مواد مغذی آنتی اکسیدانی

مواد مغذی ویتامین های C و E ، سلنیوم ، آلفا لیپوئیک اسید ، کوآنزیم Q10 ، کاروتنوئیدها و فلاونوئیدها

آنتی اکسیدان های منبع طبیعی ، از جمله پوست درخت کاج ، جینکو بیلوبا ، شراب ، گیاهان ، uyaku و carica papaya

ج