صندوق های توسعه عرب در خاورمیانه فعالیت صندوق های توسعه عرب را در ترویج همکاری های اقتصادی و توسعه در منطقه عربی شرح می دهد. در این عنوان ، تلاشهای صندوق های توسعه عرب ، به ویژه چگونگی همکاری آنها برای ترقی توسعه منطقه ای ، تجزیه و تحلیل می شود. هر فصل از متن ، مدیریت ، سیاست ها و عملکرد صندوق های توسعه عرب را به تفصیل شرح می دهد. صندوق های تحت پوشش این صندوق کویت ، صندوق ابوظبی و صندوق عربی است. این کتاب مورد توجه افراد زیادی خواهد بود که علاقه زیادی به توسعه اقتصادی اقتصادی منطقه عربی دارند.